2011-2012 Laat maar geslaagd

Het zat in 2011 wat betreft het schaatsweer niet mee. De ijsbaan was in november 2011 gereed gemaakt voor de koude temperaturen, maar helaas bleef de temperatuur te hoog. Gelukkig kwam hier eind januari 2012 verandering in en zette de vorst goed door. Hierdoor kon op 3 februari 2012 de ijsbaan ‘s middags open gaan. Deze dag werd echter wel overschaduwd door de val van Hans Eckelboom. Hij was op zijn achterhoofd gevallen en ging met Cor naar de dokter die hem vervolgens door stuurde naar het ziekenhuis. Hans is hier een nacht ter observatie gebleven en mocht daarna weer naar huis. Tijdens zijn afwezigheid werden zijn taken door de andere bestuursleden waargenomen.

Schaatswedstrijden scholen groot succes

Doordat het inmiddels eenjaar geleden was dat er geschaatst kon worden was de toe loop van leden en nieuwe leden in het weekend van 3, 4 en 5 februari 2012 enorm. In dat weekend waren er al ruim 60 nieuwe leden ingeschreven. Daarbij was er rondom de ijsbaan een enorme chaos wat het parkeren betreft. In de Voskuil stonden dan ook vele auto’s langs de weg en de politie kwam zelfs hoogte nemen van de enonne drukte. Zelfs enkele bestuursleden raakten van slag door de enorme drukte.
De dagen daarna bleven de schaatsliefliebbers komen en ook de scholen kwamen massaal schaatsen. Donderdag 9 februari 2012 werd zelfs een nieuw initiatief getoond door de ijsbaan. het zogenoemde disco schaatsen werd ‘s avonds gehouden. Dit bleek een groot succes te zijn en er kwam veel jeugd op af. Het bestuur besloot het disco schaatsen te herhalen op zowel vrijdagavond 10 februari 2012 als op zaterdagavond 11 februari 2012. Ook deze avonden werden wederom druk bezocht door de jeugd. Een initiatief waar het bestuur met een goed gevoel op terug kijkt.
Ook was er voor de jeugd een beperkt aantal hockeysticks beschikbaar. Ook hier werd volop gebruik gemaakt van door de jeugd. Dit soms tot ergernis van medewerkers in de kantine/bestuurskamer, omdat er gewoon weg te weinig hockeysticks waren en de vraag enorm was. Gelukkig werd dit elke keer toch nog naar tevredenheid opgelost van een ieder en deden er zich geen rare incidenten voor m.b.t. de uitleen van de hockeysticks.

Zondag 12 februari was het alweer de laatste dag dat er geschaatst kon worden. Die dag viel langzaam de dooi in en om 16.00 uur gaf de thermometer aan dat het nul graden was geworden.

Activiteiten:
Zoals elk schaatsseizoen beginnen we met de algemene leden vergadering in november. Deze werd gehouden op vrijdag 18 november en werd goed bezocht. De dag daarop was er een klusdag die eveneens goed werd bezocht. Aan het einde van deze dag werd iedereen voor zijn/haar inzet beloond met een heerlijk bord stamppot naar keuze. Het schaatsseizoen werd zoals gebruikelijk afgesloten met het traditionele paasei treffen op donderdag avond 5 april 2012. Op deze avond werd ook 1 van de vele vrijwilligers extra in het zonnetje gezet voor zijn inzet het afgelopen jaar.
Dan was er tot slot nog om alle vrijwilligers te bedanken een BBQ op zaterdag 29 september 2012. Deze middag/avond werd ook door vele vrijwilligers bezocht en was zeer geslaagd.