Disclaimer

De vrijwilligers van IJsclub Excelsior doen hun best om de informatie  juist en actueel te laten zijn. Wij kunnen echter fouten en onvolledigheden niet uitsluiten. Mede daarom kunt u geen rechten ontlenen aan de informatie die u via deze website verkregen wordt.