IJsclub Excelsior is klaar voor een strenge winter!

Vrijdagavond 8 november is het nieuwe schaatsseizoen geopend met de algemene ledenvergadering in ons clubhuis.
Zaterdag 9 november werden de nodige voorbereidingen gedaan tijdens de jaarlijkse Klusdag. Verschillende technische handelingen werden verricht, lichtmasten zijn recht gezet, de baan is gemaaid, het is groen gesnoeid, alle machines zijn gangbaar gemaakt, dakgoten en het plein zijn schoongemaakt en de kantine is schoongemaakt en ingericht.
Na het harde werken werd de klusdag afgesloten met een stamppot buffet.
Dank aan alle vrijwilligers voor de inzet.

Klik hier om de fotoreportage van de klusdag te bekijken.

Posted in Geen categorie | Leave a comment

Start verkoop kaarten, ledenvergadering en vrijwilligersdag

Binnenkort krijgen de leden van de vereniging de kaartjes thuisbezorgd samen met de onderstaande uitnodiging voor de ledenvergadering.
Schaatsliefhebbers die nog geen lid zijn, kunnen lid worden voor het reguliere lage contributie op de datums hieronder in de brief vermeld.
Wil je meehelpen om de ijsbaan klaar te maken voor het nieuwe seizoen kom dan op zaterdag 9 november om 08.00 uur naar de ijsbaan. De koffie staat dan voor je klaar.

I J S C L U B “E X C E L S I O R”

Geacht lid,
Hierbij ontvangt u het lidmaatschapskaartje voor het seizoen 2019/2020. Bij verlies maken wij u erop attent dat een nieuw kaartje € 1,- kost.

Middels deze brief nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering op

vrijdag 8 november a.s. om 19:30 uur in ons clubhuis aan de Voskuilerdijk 25c te Hattemerbroek.

De agenda vermeldt de volgende punten:

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Opmerkingen notulen Algemene ledenvergadering 16 november 2018
 4. Jaarverslag
 5. Financieel jaarverslag
 6. Verslag kascommissie
 7. Bestuursverkiezing;De bestuursleden Sander Kroeze, Cor Heyblok, Jack van ‘t Ende ­­­zijn volgens het rooster aftredend.
  Overige kandidaat-leden kunnen zich tot voor de Algemene Ledenvergadering aanmelden bij één van de bestuursleden.
 8. Verbeteringen voor het seizoen 2019/2020
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

Voor het seizoen 2019/2020 zijn wij op zoek naar nieuwe vrijwilligers die ons willen helpen om het clubhuis en de ijsbaan gereed te maken voor het nieuwe seizoen. Deze dag staat gepland op zaterdag 9 november 2019, de aanvang is om 8.00 uur. De koffie staat klaar. Aan het einde van deze ochtend staat er een smakelijke verrassing voor een ieder klaar.

Nieuwe leden kunnen zich opgeven op de volgende momenten:

 • Vrijdagavond 8 november a.s. tussen 19:00 uur en 19.30 uur of
 • Zaterdagochtend 9 november a.s. tussen 9.00 uur en 11.00 uur

bij het clubhuis van IJsclub Excelsior aan de Voskuilerdijk 25c te Hattemerbroek.

De contributie bedraagt op bovenstaande momenten dan tot 16 jaar € 3,- en vanaf 16 jaar € 6,-. Wanneer u na deze data inschrijft zal de contributie tot 16 jaar € 6,- zijn en vanaf 16 jaar € 12,-.

Voor meer informatie over het lidmaatschap/de ijsbaan verwijzen wij u naar www.ijsclubexcelsior.nl of kijk op facebook pagina IJsclub Excelsior Wezep/Hattemerbroek.

Het bestuur wenst U een prettig seizoen toe.

Met vriendelijke groeten,

Bestuur IJsclub Excelsior

Posted in Geen categorie | Leave a comment

Ivm de regen sluiten wij om 16:00 uur.

Vanmiddag heeft jong en oud nog mogen genieten van het ijs.

Door de regenval gaan wij de ijsbaan om 16:00 uur sluiten.

Posted in Geen categorie | Leave a comment